Gói 1 Năm
1.000.000
/1 năm
Không giới hạn bài đăng trong nhóm
Miễn Phí 1 bài đăng trên fanpage Lào Cai 24h
Gói 6 Tháng
750.000
/6 tháng
Không giới hạn bài đăng trong nhóm
Miễn Phí 1 bài đăng trên fanpage Lào Cai 24h
Gói 3 Tháng
500.000
/3 tháng
Không giới hạn bài đăng trong nhóm
Gói 1 Tháng
250.000
/1 tháng
Không giới hạn bài đăng trong nhóm